แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

หมวด: แหล่งเรียนรู้
เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 08 สิงหาคม 2559 21:12
เขียนโดย Super User
ฮิต: 3330

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

 

วัดหนองจอก

เทศบาลตำบลหนองจอก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

สถานีตำรวจภูธรตำบลหนองจอก

         สถานีอนามัยตำบลหนองจอก
 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองจอก 

สถานีรถไฟหนองจอก

วัดหนองบัว

วัดชายนา

 

วัดบรรพตาวาส (เขากระจิว)