M - OBEC

หมวด: สารสนเทศ
เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 01 สิงหาคม 2559 11:24
เขียนโดย Super User
ฮิต: 3202

M-OBEC 

เป็นโปรแกรมเพื่อบันทึก  ประมวลผล  และรายงานข้อมูลครุภัณฑ์รายโรงเรียน  โดยให้โรงเรียนหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เป็นผู้บันทึก  ปรับปรุงข้อมูลทุกปีงบประมาณ