B - OBEC

หมวด: สารสนเทศ
เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 01 สิงหาคม 2559 11:16
เขียนโดย Super User
ฮิต: 2736

B-OBEC 

เป็นโปรแกรมเพื่อบันทึก  ประมวลผล  และรายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้างรายโรงเรียน  โดยให้โรงเรียนหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เป็นผู้บันทึกข้อมูล  ปรับปรุงข้อมูลทุกปีงบประมาณ