สารสนเทศ

หมวด: สารสนเทศ
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 22 กรกฎาคม 2559 15:52
เขียนโดย Super User
ฮิต: 3748

    

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  (Data Management Center)


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System :MIS)

 

ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)

แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC)

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน