ภาพกิจกรรม ปี 2561

ภาพกิจกรรม ปี 2561

กิจกรรมวันปีใหม่

Merry Christmas

เดินรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย

ผู้เยาวชนสร้างชาติ

ประชุมผู้ปกครอง

ศิลปหัตถกรรม

ลอยกระทง

ทัศนศึกษา

กีฬาสีวันที่ 22/8

กิจกรรมวันแม่

ค่ายคุณธรรม

กิจกรรมอาเซียน

พิธีไหว้ครู 61

TO BE ที่วัดจันทร์

พีธีกร TO BE

วันต่อต้านยาเสพติด

เดินสวนสนาม

ตำรวจพบนักเรียน

ประชุมผู้ปกครอง

วันวิสาขบูชา

ปรับพื้นฐาน ม.1

ติดตามการดำเนินงานประชารัฐ

อบรม CPR

อบรมคุณธรรม

40 ปี น.ว. สัมพันธ์

                ด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาและศิษย์เก่าโรงเรียนหนองจอกวิทยา มีมติร่วมกันจัดงาน 40 ปี น.ว. สัมพันธ์ ขึ้น ในวันเสาร์ ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 18:00 น. เป็นต้นไป ณ สนามโรงเรียนหนองจอกวิทยา ใคร่ขอเรียนเชิญศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ครู นักเรียน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 032 - 452375

     โอนเงินก่อน 15 มีนาคม 2561 นะค่ะ