ภาพกิจกรรม ปี 2561

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 16 กรกฎาคม 2561 09:47
เขียนโดย Super User
ฮิต: 2881

ภาพกิจกรรม ปี 2561

กิจกรรมวันปีใหม่

Merry Christmas

เดินรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย

ผู้เยาวชนสร้างชาติ

ประชุมผู้ปกครอง

ศิลปหัตถกรรม

ลอยกระทง

ทัศนศึกษา

กีฬาสีวันที่ 22/8

กิจกรรมวันแม่

ค่ายคุณธรรม

กิจกรรมอาเซียน

พิธีไหว้ครู 61

TO BE ที่วัดจันทร์

เข้าค่ายบางขุนไทร

พีธีกร TO BE

วันต่อต้านยาเสพติด

เดินสวนสนาม

ตำรวจพบนักเรียน

ประชุมผู้ปกครอง

วันวิสาขบูชา

ปรับพื้นฐาน ม.1

ติดตามการดำเนินงานประชารัฐ

อบรม CPR

อบรมคุณธรรม