ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

 

 

ชื่อโรงเรียน หนองจอกวิทยา

ที่ตั้ง 7 ม. 6ตำบล หนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

สังกัด สพม. 10

โทร 032-452375       โทรสาร 032-452373

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

website : www.nongchokwittaya.ac.th  

เปิดสอนระดับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นื้อที่ 37 ไร่ 76 ตารางวา

เขตพื้นที่บริการ ได้แก่ หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 13 ตำบล หนองจอก อำเภอ ท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

          พ.ศ. 2520 พระครูญาณเพ็ชรรัตน์ (แอ๋วฐิติงฺกโร)  อดีตเจ้าคณะอำเภอชะอำและเจ้าอาวาสวัดหนองจอกมีจิตประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะจัดสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาในตำบลหนองจอกเพื่อให้บุตรหลานชาวตำบลหนองจอกและใกล้เคียงมีที่ศึกษาต่อโดยไม่ต้องเดินทางไปเรียนไกลและมีความปลอดภัยมากกว่าต่อมาได้จัดซื้อที่ดินบริเวณบ้านหนองเกตุ จำนวน37 ไร่ 3 งาน76 ตารางวาและร่วมกับคณะสงฆ์และชาวบ้านหักล้างถางป่าเสมาแล้วสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น 1 หลังรวมทั้งจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนจนสามารถเปิดการสอนได้  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง โรงเรียนหนองจอกวิทยา ”  ในวันที่  28  มีนาคม  2520  และสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ในวันที่  2  มิถุนายน  2520